אנחנו פועלים למען

אלפי ילדים וילדות בפריפריה החברתית והגאוגרפית של מדינת ישראל, שזקוקים למסגרת ספורטיבית-חברתית מעצימה ותומכת.

העמותה שלנו קמה כי

לכל ילד/ה בישראל הזכות להיות חלק ממסגרת בלתי פורמלית איכותית ומעצימה, ללא קשר למצב הכלכלי, רקע תרבותי, דתי ו/או מגדרי. אנו מעניקים לילדים/ות אפשרות להיות חלק ממסגרת המשלבת אימוני ספורט מקצועי עם פעילויות חברתיות לפיתוח אישי וקבוצתי. אנו פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם בתי-הספר, תוך מטרה להשתמש בספורט ככלי לחינוך.

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

להעניק פעילות לילדים/ות נוספים/ות, שזקוקים למסגרת משמעותית ומעצימה, ובכך להגדיל את השפעתינו על קידום חברה שוויונית, מלוכדת וחזקה יותר בישראל בהווה ובעתיד.

*התוכן באחריות העמותה