אנחנו פועלים למען

קידום שוויון מגדרי וחברה ישראלית שוויונית והוגנת. 
 

 

העמותה שלנו קמה כי

אנחנו מאמינות ששוויון מגדרי הוא אינטרס חברתי ראשון במעלה ותנאי הכרחי לקיומה של חברה ישראלית דמוקרטית, לצמצום פערים חברתיים וכלכליים ולקידום שוויון בכלל בישראל.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

לקדם חקיקה ומדיניות בכנסת, בממשלה וברשויות המקומיות, לספק לנשים ייעוץ וסיוע משפטי חינם להגנה על זכויותיהן בשוק העבודה, לפעול מול מערכת המשפט למען נשים בישראל ולהשפיע על דעת הקהל.
 

 

*התוכן באחריות העמותה