אנחנו פועלים למען

קידום מעמדן ועצמאותן הכלכלית של נשים נפגעות אלימות תוך יצירת שינוי חברתי אמיתי מתוך ראייה פמיניסטית ומחויבות לצדק חברתי ומגדרי.

 

העמותה שלנו קמה כי

רוח נשית נוסדה מתוך ההכרה כי נשים רבות מידי חוזרות למעגל האלימות, גם אחרי שהצליחו להיחלץ ממנו, רק מתוך תלות כלכלית.  אנו פועלות מתוך ההבנה כי קידום מעמדן ועצמאותן הכלכלית של נשים נפגעות אלימות ושילובן בשוק התעסוקה מהווה כלי אפקטיבי לקטיעת מעגל האלימות.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

עיגול לטובה מאפשר לנו לתת סיכוי אמיתי לנשים נפגעות אלימות בישראל –  בזכות הכסף הקטן שלכן.ם אנו יכולות להמשיך ולפעול למען קידום מעמדן ועצמאותן הכלכלית של הנשים הנפגעות כך שהן תוכלנה לצאת אחת ולתמיד ממעגל האלימות ולבנות עבורן ועבור ילדיהן חיים בטוחים ועצמאיים.

 

*התוכן באחריות העמותה.