אנחנו פועלים למען

תמיכה נפשית וכלכלית לחולי סרטן ומשפחותיהם, ליווי יומי לילדים חולי סרטן, ולשם העלאת המודעות לסרטן בקהילה.

 

 

העמותה שלנו קמה כי

הצורך בהעלאת המודעות למחלת הסרטן בחברה הערבית, במטרה לשנות את הדעות הקדומות בנושא מחלת הסרטן, ולתמוך בחולי סרטן נפשית וכלכלית ללא הבדל דת, גזע או מין. סיוע בקניית תרופות מחוץ לסל,  הנגשת תורים, ליווי יומי של חולי סרטן ע"י סטודנטים בתמורה למלגות ללימודים, והדגשת חשיבותו של גילוי מוקדם של סרטן.

 

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

להגדיל את  התמיכה בחולי הסרטן, הגדלת המלגאים לשם ליווי יומי של ילדים חולי סרטן, הגדלת הפעילות להעלאת המודעות לסרטן, והפעלת הבית הטיפולי – נפשי לחולי סרטן לתמיכה נפשית בחולה ומשפחתו.

 

 

*התוכן באחריות העמותה