אנחנו פועלים למען

הצלתם ורווחתם של כלבים וחתולים נטושים, העצמת בעלי צרכים מיוחדים ונוער בסיכון וחינוך והסברה בבתי הספר.
 

 

העמותה שלנו קמה כי

לפעול למען בעלי-החיים הנטושים בישראל, תוך מתן טיפול רפואי, מזון, קורת גג ובעיקר חום ודאגה יום-יומית לרווחתם. כל-זאת ועוד, במטרה למצוא לכל אחד מבעלי-החיים בית מאמץ ואוהב. אנו שמים דגש על מעורבות קהילתית רחבה, עידוד התנדבות והדרכה, בדגש על בני נוער, במטרה להביא לשיפור ברווחת בעלי החיים בישראל ואחריות האדם לסביבה ולחברה.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

להמשיך להציל ולמצוא בתים מאמצים לבעלי החיים הנטושים בישראל, להמשיך לדאוג לרווחת בעלי החיים, תוך עידוד וביצוע סירוסים ועיקורים לצמצום הסבל וכמות בעלי החיים ברחובות. בזכות תרומתכם נוכל להרחיב את פעילותנו במסגרות של נוער בסיכון ובעלי צרכים מיוחדים ולהרחיב את מעגלי ההסברה והחינוך בבתי הספר לעידוד חמלה ולמען החיות בקהילה.
 

*התוכן באחריות העמותה