אנחנו פועלים למען

ילדים ובני נוער, החיים באזורי פריפריה גיאוגרפית וכלכלית, בעלי יכולת חשיבה גבוהה, ובעלי פוטנציאל בתחום הלימודי והחברתי.

 

העמותה שלנו קמה כי

כיום חיים בישראל כ-2.5 מיליון ילדים, וכ-800,000 מהם חיים מתחת לקו העוני. רובם מתגוררים בפריפריה הגיאוגרפית או הכלכלית, והם סובלים ממשאבים מוגבלים וכן מגישה מוגבלת לחינוך איכותי, תעסוקה והעשרה.בנוסף, פערים כלכליים הולכים ומתרחבים מחריפים את המתחים החברתיים בין האוכלוסיות השונות בחברה הישראלית, תוך שבירה והחלשת המרקם החברתי שלנו והעשרת החינוך של ילדינו. 

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

להקים ולהפעיל קבוצות לימוד שח-מט חינוכי בבתי-ספר ובקהילות בפריפריה הכלכלית והחברתית של ישראל.להמשיך ולקדם את אלפי ילדי העמותה, בתכניות העצמה, חינוך ופיתוח עצמי.   
 

 

*התוכן באחריות העמותה