אנחנו פועלים למען

קידום חיים משותפים בין ערבים ויהודים באמצעות שילוב החברה הערבית בתעשיית ההייטק בישראל.

העמותה שלנו קמה כי

החברה הערבית והחברה היהודית בישראל מנהלות אורחות חיים נפרדים ומקומות התעסוקה הם ההזדמנות הטובה ביותר לחיבור, להיכרות ולפיתוח חיים משותפים של שיויון והכלה. שילוב איכותי של המהנדסות והמהנדסים הערבים בחברות ההייטק הם ערך כלכלי וחברתי ומנוף לקידומה של החברה הערבית והחברה הישראלית כולה.

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

לקדם את ערך החיים המשותפים באמצעות התאמת מערך שירותים ומענים שיבטיח את השילוב המוצלח של מהנדסות.ים ערבים בתעשיית ההייטק ושיביא לידי ביטוי את כישוריהם ויכולותיהם, וכן ביסוס מענים ושירותים לחברות ההייטק לקידום גיוון והכללה תעסוקתית ושימור יחסי העבודה התקינים בין העובדים הערבים ליהודים. 

*התוכן באחריות העמותה