אנחנו פועלים למען

משפחות המצויות במשבר כלכלי ומגוון קהלים הזקוקים לידע פיננסי שיאפשר להם להתנהל בצורה מאוזנת.

 

העמותה שלנו קמה כי

מרבית הציבור בישראל לא זוכה לחינוך פיננסי וכתוצאה מכך משפחות רבות בישראל לא מצליחות לאזן את תקציבן והפער הגדל בין הכנסות והוצאות יוצר סחרור השואב את המשפחה כולה למעגל של מצוקה וייאוש. סיוע נקודתי לא יועיל למשפחות הללו והן זקוקות לליווי והדרכה ארוכת טווח להיחלצות מהמשבר.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

להרחיב את מעגל הקהלים המשתתפים בפעילויות הדרכה לקבוצות ובכך לרכוש ידע וכלים לניהול כלכלת המשפחה ולהימנע מצעדים שגויים אשר עלולים להוביל למשבר ולמצוקה.

 

*התוכן באחריות העמותה