אנחנו פועלים למען

צמצום הקיטוב בחברה הישראלית על ידי ליווי והכוונה של חיילים/ות משוחררים/ות מרקע סיכוני.

 

העמותה שלנו קמה כי  

מצה"ל משתחררים מדי כ-5000 חיילים/ות המוגדרים כאוכלוסיות בסיכון. חיילים אלו החלו בתהליך משמעותי בשירותם הצבאי, למרות שניצבו מול אתגרים אישיים ומשפחתיים מורכבים, בחרו לתרום ולשרת את המדינה. בעת שחרורם הם חווים אתגרים רבים כגון; פערי ידע בתעסוקה, לימודים, מיצוי זכויות, ועוד. ללא ליווי ותמיכה גדל הסיכון להידרדרות למעגלי הסיכון.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו 

את שילובם המיטבי של משתחררים ומשתחררות מצה"ל המגיעים ממצבי סיכון, זאת על ידי העצמתם, חיזוק תחושת המסוגלות בקרבם והקניית מיומנויות חיים שישרתו אותם, לשם שילובם המיטבי בחברה הישראלית.

 

 

*התוכן באחריות העמותה