אנחנו פועלים למען

עמותת אופנים פועלת למען שוויון הזדמנויות וצמצום פערים בחינוך, בקרב ילדים בפריפריה הדרומית והצפונית בארץ.

 

העמותה שלנו קמה כי

אנו מבקשים לתת פתרון לסוגיות המרחק הפיזי והעדר התשתיות, אשר מקשות על הפעלת פרויקטים חינוכיים ופעילויות העשרה באזורים המדוברים, ולשם כך פיתחנו מודל ייחודי: מעבדות ניידות המותקנות על אוטובוסים. המאובזרים ומצוידים בכל הדרוש ללימודים מקצועיים וחווייתיים, ומשמשים כסביבה לימודית מתקדמת ביישובים בהם לא קיימת תשתית מתאימה, מקרב כלל האוכלוסייה והמגזרים בישראל.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

להגיע אל עוד ילדים, קהילות ויישובים.
אנו מאמינים כי כל ילד יכול להגיע להישגים אם רק תינתן לו ההזדמנות.
עזרו לנו לתת הזדמנות שווה לדור הבא, ועגלו לטובת ילדי אופנים!

 

*התוכן באחריות העמותה