אנחנו פועלים למען

בני נוער, צעירים וצעירות בישראל הנתונים במצבי סיכון ומצוקה.

 

העמותה שלנו קמה כי

בישראל חיים כיום כ-800 אלף בני נוער בגיל 12-18, רבע מהם חיים במצבי סיכון שונים. הם מתמודדים עם רצף רחב של מצוקות, כולל קשיים חברתיים, נשירה ממסגרות, שימוש בסמים ואלכוהול, אלימות בבית ובקהילה, אלימות מינית, זנות וחסרות בית. לרבים מהם חסרה דמות בוגרת ומיטיבה בחייהם שתסייע להם להתמודד עם המצוקות.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

לסייע מידי שנה לעשרות אלפיבני הנוער והצעירים בסיכון ובמצוקה במקומות שאף אחד לא מגיע אליהם ולהיות עבורם מבוגר מיטיב ומשמעותי.  
 

 

*התוכן באחריות העמותה