אנחנו פועלים למען

קידום אידיאלים של סובלנות וקבלת ה"אחר" – יהודים וערבים, דתיים וחילונים, חינוך רגיל וחינוך מיוחד.

 

העמותה שלנו קמה כי 

ההפרדה והזרות בין ציבורים שונים בישראל מתחילה בשלב הקריטי של עיצוב האישיות בבית הספר. ילדים מציבורים שונים חיים ולומדים בנפרדות מוחלטת. עמותת ניר מחיה את חזון השותפות, הדו-קיום והסובלנות, באמצעות בניית קשרים אותנטיים בין משתתפים מציבורים שונים, בשלב שנפשם עוד רכה, וזאת בשילוב טכנולוגיה חדשנית ופדגוגיה ייעודית לפי מודל TEC.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

להמשיך ולהרחיב את הפעילות לערים נוספות ולהגשים את חזוננו שכל ילד וילדה בישראל יעברו את חוויית "ניר" (Near), לשפר את הפלטפורמה הטכנולוגית, לפתח יישומים חדשים.

 

 

*התוכן באחריות העמותה