אנחנו פועלים למען

שילוב וקידום אנשים עם מגבלה חושית בשוק התעסוקה ובחברה, בתחומי התרבות, החינוך והאירוח.

 

העמותה שלנו קמה כי

אנשים חרשים, עיוורים וחרשים-עיוורים אינם מקבלים במה ואפשרויות מספקות להשתלב בשוק התעסוקה ובחברה הכללית. המודעות והכלים הקומוניקטיביים לנושא השילוב בקרב האוכלוסייה השומעת-רואה אינם ברמה המספקת לשילוב אמיתי. מרכז נא לגעת הינו ייחודי בכל העולם, התיאטרון הראשון והיחיד מסוגו בעולם עם אנסמבל שחקנים חרשים-עיוורים.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

להמשיך להעסיק, להכשיר ולהעצים עובדים חרשים, עיוורים וחרשים עיוורים, לפתח את התוכן התרבותי-חינוכי הייחודי במרכז, לזכות בפרסים ותארים יוקרתיים בתחומי החברה והתרבות ולפעול בארץ ובחו"ל למען חברה שוויונית וצודקת יותר.

 

*התוכן באחריות העמותה