אנחנו פועלים למען

קידום הוגנות, רבגוניות והכללה של כל חלקי החברה הישראלית במערכת החינוך ובארגונים פרטיים וממשלתיים באמצעות תוכניות מערכתיות, סדנאות, הכשרה וליווי.

 

 

העמותה שלנו קמה כי

חשוב לנו לקדם חברה הוגנת בישראל, חברה בה יש מקום לכל אחד ואחת מהאזרחים תהא זהותם אשר תהא. לשם כך פיתחנו את המודל לאזרחות משותפת. אימוץ המודל יוצר תנאים חברתיים המאפשרים איתור והרחבה של נקודות הסכמה בין הפרטים בחברה.
בישראל קיים מגוון תרבותי עשיר. כדי למנף את המגוון להצלחות חינוכיות, חברתיות ועסקיות, תוך העצמת הפרט, ראינו צורך בהנחלת עקרונות של התנהלות הוגנת מתוך תפיסת הרבגוניות כנכס.

 

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

להפעיל את התוכניות שלנו לשילוב מורים ערבים בבתי ספר עבריים, שילוב מורים עם מוגבלויות, וקידום מורים יוצאי אתיופיה. מורים אלה מחנכים ומלמדים עשרות אלפי תלמידים, שזוכים לא רק ללמוד אנגלית, חשבון או מדעים, אלא גם להכיר מקרוב דמות משמעותית ומיטיבה מקהילה אחרת.
בנוסף אנו מפעילים תוכניות במסגרת החינוך הבלתי פורמלי, ברשויות מקומיות ובארגונים עסקיים, כולן מקדמות היכרות חיובית בין הקבוצות השונות, והכללה הוגנת בכל מרחבי החיים שלנו.

 

 

 

*התוכן באחריות העמותה