ילדים/בני נוער ומבוגרים חרשים/כבדי שמיעה מודרים מן החברה בשל המוגבלות התקשורתית. הם אינם שותפים, ככל אדם שומע,  לשיח המתנהל ולמידע הקיים ואף  נמצאים בסיכון גבוה להיחשף למצבי סיכון. 

עמותת "מעגלי שמע" שמה לה לדגל לפעול לקידום זכויות/הזדמנויות ושירותים שווים לילד ולבוגר החרש/כבד השמיעה, להעצמתו ולהשתלבותו בחברה באופן עצמאי. 

העמותה מטפלת ברצף הגילאים – החל מגיל 6 ואילך.

מעגלי שמע מעניקה מעטפת חברתית, רגשית, חינוכית ותקשורתית לילדים/בני הנוער/מבוגרים חרשים /בני משפחותיהם ומשמשת להם בית חם.
הפעילות המקצועית בעמותה שמה דגש על חינוך, השכלה ותעסוקה לאנשים חרשים וכבדי שמיעה בכל המגזרים, במטרה להעצים אותם כדי שלא יפלו לנטל על החברה.

 

*התוכן באחריות העמותה