אנחנו פועלים למען

קידום שוויון הזדמנויות והעצמה בחינוך ובתעסוקה בקרב בני נוער וצעירים בפריפריה הגאוגרפית והחברתית של ישראל.

 

העמותה שלנו קמה כי   

עמותת 'מסדר דורשי טוב' הוקמה במטרה לאגד את יוצאי סיירת מטכ"ל וייעודה המרכזי הוא "לעשות, ברוח וערכי היחידה, למען חברה טובה יותר בישראל"​. אנו מממשים את החזון בעשייה חברתית התנדבותית באמצעות ארגון ייעודי אשר מתבסס על בוגרי ומלגאי סיירת מטכ"ל, בני משפחותיהם ושותפים נוספים, וכל זאת בשותפות עם קהילות היעד. 

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו 

להמשיך לשנות חיים של הצעירים ובני הנוער שאנו מלווים והקהילות בהן אנו פועלים, להתרחב לעוד מרכזי פעילות וגם להפעיל מתנדבים ומלגאים נוספים ובכך להגדיל את החיבור שבין הפריפריה למרכז ולהרחיב את מעגל המוטבים.

 

*התוכן באחריות העמותה.