אנחנו פועלים למען

ילדות ונשים הלוקות בתסמונת רט ובני משפחותיהן.

 

העמותה שלנו קמה כי

בעבר לא היו בישראל מענים מקצועיים לצורכיהן של ילדות הלוקות בתסמונת רט. להורים לא הייתה כתובת לפנות אליה במצוקתם הקשה, חסרים מידע על התפתחויות מקצועיות הנוגעות לתסמונת ועל השלכות התסמונת בתחומים השונים. כתוצאה מחוסר הידע, הן בקרב המשפחות והן בקרב הגורמים המטפלים, לא זכו הבנותלטיפול מתאים אשר יאפשר איכות חיים מקסימאלית. 

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

לתמוך במחקרים פורצי דרך בארץ ובעולם; להפעיל מערך טיפולי לחולים ולמשפחות, ייעוץ והדרכה לאנשי מקצוע, מרפאת רט ארצית, הסברה והעלאת מודעות, מידע להורים, ימי עיון, ספרות מקצועית, מפגשי העשרה, הנאה וקבוצות תמיכה למשפחות.

 

*התוכן באחריות העמותה