אנחנו פועלים למען

צמצום פערים בפריפריה הגאוגרפית והחברתית של ישראל ע"י הנגשת הטכנולוגיה לאוכלוסיות מוחלשות.

 

העמותה שלנו קמה כי

יש צורך לחבר אוכלוסיות מהפריפריה החברתית והגאוגרפית של ישראל, להזדמנויות שהעולם הדיגיטלי מייצר. מחשבה טובה חרתה על דגלה לגשר על פערים חברתיים באמצעות טכנולוגיה והעצמה אישית. העמותה מפתחת ומעבירה מגוון תכניות העצמה טכנולוגיות מקצועיות המותאמות לאוכלוסיות היעד שלה: ילדים ונוער במצבי סיכון, דורשי/ות תעסוקה, אזרחים וותיקים ואנשים עם מוגבלות.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

להמשיך להשפיע על חייהם של אלו שהכי זקוקים לנו. יחד אתכם אנו מגיעים מדי שנה למעל ל-4,500 מוטבים.
 
 

 

*התוכן באחריות העמותה