אנחנו פועלים למען

שינוי המציאות הסביבתית והחברתית בישראל.

 

העמותה שלנו קמה כי

מגמה ירוקה הוקמה כדי לקדם מדיניות סביבתית באמצעות חינוך למעורבות אזרחית ופיתוח מנהיגות סביבתית בקרב סטודנטים והציבור הרחב.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

להגיע לקהל רחב של אנשים ולהעניק להם כלים לפעול לשינוי המציאות וליהנות מהאפשרות לקחת חלק בתהליכי קבלת ההחלטות במדינה. העיגול שלכם יאפשר לנו להרחיב את פעילות הארגון לאזורים נוספים ולהשיג צדק סביבתי עבור כל קבוצות האוכלוסייה.

 

*התוכן באחריות העמותה