אנחנו פועלים למען

נשים עגונות ומסורבות גט ולמען עולם ללא עגונות.

 

 

העמותה שלנו קמה כי

אלפי נשים כלואות בנישואים שהן לא רוצות בהם. הארגון מסייע לנשים עגונות ומסורבות גט ומעניק להן ייצוג משפטי, ליווי רגשי וסדנאות העצמה. במקביל, מוביל הארגון מהלך לקידום פתרונות רוחב לתופעה עד ליצירת עולם ללא עגונות. החזון שלנו שכל אישה תוכל לעזוב את הנישואים מבלי שתהיה בסכנה להיות עגונה או מסורבת גט.

 

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו 

לסייע לנשים עגונות ומסורבות גט בדרכן אל החופש שלהן, ולייצר פתרונות רוחב כאלה שיצרו עתיד בטוח יותר עבור כל הנשים במדינת ישראל.

 

 

 

*התוכן באחריות העמותה