אנחנו פועלים למען

צמצום העוני והקלה באי הביטחון התזונתי בקרב ילדים, משפחות, וקשישים נזקקים.

 

העמותה שלנו קמה כי

לפעול לצמצום העוני למען יצירת חברה צודקת וטובה יותר, על ידי: סיוע לאוכלוסיות במצוקה על בסיס אוניברסלי, הנעת החברה האזרחית לערבות הדדית ונתינה והובלת שינוי בסדר העדיפויות הלאומי. זאת, אנו עושים כחלק מהיותנו ארגון גג ל-210 עמותות וארגונים מקומיים הפועלים ב-125 יישובים ברחבי הארץ ובכל המגזרים, ובאמצעות הפעלתם של כ-30,000 מתנדבים בארגון.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

לסייע באופן שוטף וקבוע ליותר מ-95,000 משפחות המהוות 200,000 אזרחים, מתוכם גם קשישים וניצולי שואה החיים במצוקה.

 

 

*התוכן באחריות העמותה