אנחנו פועלים למען

נשים וגברים הנמצאים במעגל הזנות, אשר נתקלו עד היום באלימות, באטימות ודחייה חברתית ותעסוקתית.

 

 

העמותה שלנו קמה כי

אוכלוסיה בזנות חווה הדרה, השפלה ודחיקה לשוליים. לא עומדות מנגד רואה בזנות עוול חברתי ובאלו הנמצאים במעגל הזנות קורבנות של נסיבות חיים. לא עומדות חרתה על דגלה  לסייע לנשים הלכודות במעגל הזנות ולתקן מצב חברתי מעוות זה.

 

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו 

לא עומדות מנגד פועלת לתת מענה לצרכים בסיסיים ושונים, שנמצאים מחוץ להישג ידן של הנשים במעגל הזנות ואינם מונגשים ע"י הרשויות וארגוני הסיוע הרשמיים.

 

 

*התוכן באחריות העמותה