אנחנו פועלים למען

שכל תושבי ישראל יכירו ויבינו את הזכויות המגיעות להם בכל תחומי החיים ויממשו אותן. 

 

העמותה שלנו קמה כי

לא קיים בארץ שום גוף אחר המציג את מכלול הזכויות להם זכאים תושבי המדינה וזאת בשפה פשוטה וברורה, בעברית ובערבית, כשהמידע מוצג מנקודת המבט של האדם הזקוק לזכויות.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

לשמור על עדכניות יומיומית של האתר, להוסיף לו תכנים, מדריכים, סרטונים, ולפעול על מנת שכל אחד ואחת יכירו את האתר לצורך מיצוי זכויותיהם בכל תחומי החיים.

 

*התוכן באחריות העמותה