אנחנו פועלים למען

כייאן פועלת החל משנת 1988 למען הגנה וקידום זכויות הנשים הערביות בישראל, והבטחת שילובן בעמדות קבלת החלטות.

 

העמותה שלנו קמה כי

כייאן הוקמה בחיפה ע"י אקטיביסטיות פלסטיניות ושואפת לעבר חברה בטוחה וצודקת נטולת אפליה על בסיס מגדרי, בה הנשים הפלסטיניות הערביות בישראל נהנות משוויון הזדמנויות מלא למימוש עצמי, הלוקחות חלק מוביל ופעיל בחברה באמצעות מימוש זכויותיהן האישיות והקולקטיביות.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

אנו מקדישות מאמצים רבים ופועלות להביא לסיום כל צורה של אלימות מגדרית, למניעת הטרדות מיניות (בכלל זה גם במקום העבודה ובמרחב האינטרנטי), לקדם ולהגן על זכויותיהן הפוליטיות, האזרחיות, הסוציאליות וזכויות האדם של נשים ערביות בישראל.

 

*התוכן באחריות העמותה