אנחנו פועלים למען

קידום צעירים עם מוגבלות והכשרתם לדיור עצמאי משולב בקהילה.

 

העמותה שלנו קמה כי

בעקבות הפתיחות של החברה הישראלית בעשור האחרון לשילוב אנשים עם מוגבלויות, הבנו שצעירים רבים עם מוגבלות מעוניינים להשתלב בקהילה בפעילויות שונות וגם בדיור, אך הם לרוב חסרי התנסויות ואינטראקציות על מנת לעשות זאת באופן עצמאי.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

להעניק לצעירים עם מוגבלות תוכניות הכשרה יעילות ומגוונות, לספק דירות הכשרה משופצות ומרוהטות, להעניק מלגות לחניכים ממשפחות קשות יום, להעניק הכשרות תעסוקתיות, ועוד ועוד.
 

 

*התוכן באחריות העמותה