אנחנו פועלים למען

שינוי מדיניות וחקיקה ביחסי דת-מדינה בישראל.​

 

 

העמותה שלנו קמה כי

"ישראל חופשית" מובילה יוזמות ומאבקים ציבוריים ברחבי הארץ לקידום חופש דת ולחיזוק הדמוקרטיה: מהזכות להינשא מחוץ לרבנות והפעלת מרכז הטקסים "הויה", דרך המאבק בהדרת נשים במרחב הציבורי, העמידה העיקשת על זכויות להט״ב ושוויון לישראלים דוברי רוסית, ועד לרצון לעצב מחדש את אופי השבת בישראל– מרכולים, תחבורה ציבורית, מוסדות תרבות ועוד.

 

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

להיאבק למען החופש של הציבור הישראלי ולקדם מדינה שאופייה היהודי לא סותר את ערכיה הדמוקרטיים.

 

 

 

*התוכן באחריות העמותה