אנחנו פועלים למען

ניהול משבר ומתן מענים נרחבים עבור משפחות שחוות סרטן או משבר רפואי.

העמותה שלנו קמה כי

משפחות שחוות משבר רפואי ארוך טווח זקוקות למידע, תמיכה ומנהיגות. משפחות אלה עלולות לשקוע אט אט למעגלי הרווחה; בניהול משבר חכם מייצרים מעגלי עזרה נרחבים במגוון תחומים, באפקטיביות ולאורך זמן.

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

*התוכן באחריות העמותה