אנחנו פועלים למען

לאפשר לכל משפחה בישראל לבנות את חוסנה הכלכלי שיאפשר להם להתקיים בכבוד, מתוך רווחה ועצמאות כלכלית.

 

העמותה שלנו קמה כי

ל-46% מכלל משקי הבית בישראל יש קשיים לסגור את החודש והם פשוט לא מצליחים לסגור לפחות חודש אחד בשנה. שליש מתוכם נמצאים במינוס תמידי. מדובר 1.14 מיליון משקי בית. ל-4% מהמשפחות נחסם החשבון לפחות פעם אחת.
אחת הסיבות המרכזיות לכך הינה שבמציאות החיים המודרנית, כל אחד ואחת מאיתנו נדרש להתמודד מול היצע גדול של מוצרים ואפשרויות צריכה, והצורך בהתנהלות נכונה ומאוזנת הולכת וגדלה משנה לשנה, ולמשפחות אין הכלים והידע להתמודד עם זה. בנוסף לנתונים מדאיגים אלו, הגיע משבר הקורונה והכניס עוד עשרות אלפי משפחות חדשות להגדרה של 'סיכון' לעוני כלכלי, כלומר שהם נעים בין הישרדות לקריסה. מחקרים שנעשו הראו שבמידה והמשפחות יקבלו כלים והכוונה, מרביתם יוכלו לחזור למצבם 'טרום קורונה'.
תוצאות אלו וההשלכה שלהם מערערים את החוסן הכלכלי של משקי הבית וכתוצאה מכך את החוסן של החברה כולה. 

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

להגיע לעוד אלפי אנשים מידי שנה, שבלי התמיכה שלכם לא נוכל להגיע אליהם וניתן להם את הידע והכלים לעשות את השינויים הנדרשים על מנת להגיע לרווחה כלכלית.

 

*התוכן באחריות העמותה