אנחנו פועלים למען

צמצום פערים חברתיים, ע"י יצירת שוויון הזדמנויות לילדים, נוער וצעירים בעלי פוטנציאל למצוינות מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית.

 

 

העמותה שלנו קמה כי

גורלו של אדם נקבע לפי המקום בו הוא נולד.
ישנם  ילדים, נוער  וצעירים בעלי פוטנציאל למצוינות, החיים בפריפריה החברתית והגאוגרפית בישראל, שאינם זוכים להזדמנות המאפשרת את מיצוי יכולותיהם ומימוש הפוטנציאל הטמון בהם. העמותה מסייעת לאותם ילדים, סטודנטים או צעירים אקדמאים, למצות את כישוריהם הלימודיים והחברתיים, באופן שיאפשר להם להצטיין בלימודים, להשתלב באקדמיה ולרכוש השכלה כללית ורחבה, להשתלב בחברה, בעולמות התעסוקה ולהתפתח כאזרחים תורמים וכמנהיגים בעתיד.
 

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

לסייע לעוד עשרות ילדים, בני נוער וצעירים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית לקבל הזדמנות שווה להצלחה באמצעות חינוך למצוינות. נוכל לחשוף אותם לעולמות תוכן חדשים ולאפשר להם להגיע להישגים אישיים, חברתיים ומקצועיים המממשים את יכולותיהם.

 

 

*התוכן באחריות העמותה