אנחנו פועלים למען

יצירת סביבה טובה עבור תושבי ישראל באמצעות בניית תשתית לפעילות אפקטיבית של התנועה הסביבתית הישראלית.

 

העמותה שלנו קמה כי 

האתגר הסביבתי בישראל הוא מורכב במיוחד: ישראל מוגדרת על ידי האו"ם כ-hotspot לנזקי שינויי האקלים, וממוקמת כיום בתחתית הסולם במדדים סביבתיים ביחס למדינות המפותחות כגון זיהום אוויר, תחבורה ופסולת. "חיים וסביבה" קם כדי לייעל את המאבק הסביבתי בארץ, ופועל באופן אסטרטגי כדי להביא לתוצאות בשטח של מאבקים מגוונים ורבים.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

לחזק ולהרחיב את פעילות הארגונים הסביבתיים בישראל ולבנות תשתית תומכת ומקצועית לפעולות התנועה הסביבתית. לעודד שיתופי פעולה בין ארגוני סביבה שפועלים למענכם, לקדם חקיקה, וליצור תנועה סביבתית אפקטיבית ומשפיעה

 

*התוכן באחריות העמותה