אנחנו פועלים למען

זיכרון בסלון עוסקת בעיצוב זיכרון השואה בחברה הישראלית.  במטרה להבטיח  שדרך זיכרון זה נצליח לייצר חברה טובה יותר.

 

העמותה שלנו קמה כי

עמותת זיכרון בסלון קמה מתוך האמונה כי זיכרון השואה שייך לכולם ומתוך ההבנה כי יש לעשות מעשה על מנת להבטיח כי הזיכרון ישמר. זיכרון בסלון מבקש להכניס את זיכרון השואה למקום הכי אישי שלנו – לסלון הבית. לייצר ערב אינטימי ומשמעותי המורכב משלושה חלקים. עדות – העבר, שיתוף – הווה ודיון – העתיד שלנו, מתוך הבנה כי בשיח האינטימי בין אנשים יש כח לייצר שיח מתקן עולם.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו 

יחד נמסד את זיכרון בסלון כמסורת בחברה הישראלית ובעולם. יחד נמשיך לדאוג לשורדי השואה שעוד איתנו ונדאג להעביר את הסיפורים הלאה לדורות הבאים כדי להבטיח שלא ישכחו.

 

 

*התוכן באחריות העמותה