אנחנו פועלים למען

מניעת נשירה של נוער בסיכון מבתי הספר, באמצעות פעילות ימית, המפתחת מיומנויות וכלים להתמודדויות שונות

 

העמותה שלנו קמה כי

בני נוער רבים נושרים ממערכת החינוך בתהליך ארוך שתחילתו בנשירה סמויה, בעיקר בשל חוסר הצלחה בלימודים, היעדר קשר אישי או דמות משמעותית במסגרת החינוכית, וכן קשיים והיעדר תמיכה מהבית. לנשירה יש גם השפעות על עתיד החברה והמדינה והן ניכרות בכלכלה, בתעסוקה, באבטלה, בעוני ובהתנהגויות סיכון, כמו עבריינות ושימוש בסמים.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

לסייע לעוד עשרות בני נוער בסיכון שנמצאים בתהליכי נשירה מבית הספר. באמצעות תרומתכם נוכל לפתוח מרכז ימי נוסף, וכך לאפשר פעילות של קבוצות נוספות בכל רחבי הארץ.     

 

*התוכן באחריות העמותה