אנחנו פועלים למען

מתמודדי נפש, נוער בסיכון, קשישים ואוכלוסייה כללית.

העמותה שלנו קמה כי

ונטעת קמה כדי לקרב בין אנשים, קהילות, אדמה וטבע דרך הפיכת הערים לירוקות ולהפוך את הריפוי בעזרת הטבע לכלי טיפולי ושיקומי רווח. אנחנו מחזקים את הקהילות ע"י הגברת מודעות דרך הקניית תפיסות עולם ירוקות והשפעתן על הערים.

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

לנטוע עצים במרחבים עירוניים, להקים גינות טיפוליות במוסדות שיקום, בבתי הספר ובלב הקהילות. לקרב אנשים אל האדמה ואחד לשניה.

*התוכן באחריות העמותה