עמותת ויקימדיה ישראל פועלת לקידום הידע וההשכלה בישראל ולהנגשת תכנים במגוון רחב של תחומי ידע לתועלת הציבור. פעילות העמותה מתמקדת במיזמי קרן ויקימדיה העולמית, בכללם ויקיפדיה העברית והערבית, אשר מהווים ערוץ שיתופי וחופשי ליצירת תכנים, לאיסופם ולהנגשתם לציבור ללא עלות.
במסגרת פעילותה, העמותה תומכת בקהילות המתנדבים של מיזמי ויקימדיה; מגייסת מתנדבים וכותבים חדשים, ומטפחת שיתופי פעולה עם מוסדות השכלה וגופי תרבות ומורשת מתוך מטרה להנגיש מידע המצוי כיום בידי מעטים ואינו נגיש וירטואלית לכל דורש. פעילות זו כוללת העמדת חומרי הדרכה ומידע לציבור הרחב ולאנשי חינוך בנושא עריכה בוויקיפדיה; ופיתוח תכניות חינוכיות בבתי ספר המקדמות את השימוש הלימודי במיזמי ויקימדיה.
אחת ממטרותיה העיקריות של העמותה היא לשתף אוכלוסיות מגוונות ככל הניתן בתהליך ייצור הידע המופץ למיליוני אנשים באמצעות וויקיפדיה, ועל כן, אנו מפתחים ומובילים תכניות הדרכה המותאמות לקהלים שונים.

 

*התוכן באחריות העמותה