אנחנו פועלים למען

אוכלוסיות בסיכון בדגש על ילדים, בני נוער וצעירים מהפריפריה חברתית – כלכלית – גאוגרפית.

 

העמותה שלנו קמה כי

הרוח הישראלית הוקמה במטרה להוביל ולרתום את הצבור למעורבות ואחריות חברתית. אנחנו פועלים בכל רחבי הארץ לצמצום פערים בחברה הישראלית וחיזוק אוכלוסיות מוחלשות, במטרה להביא לשינוי משמעותי במצבם של ילדים, נוער וצעירים בסיכון בישראל. הרוח הישראלית מעניקה להם תקווה והזדמנות לעתיד טוב יותר ומסייעת בהשתלבותם בחברה כבוגרים וכאזרחים תורמים.

 

 

*התוכן באחריות העמותה