אנחנו פועלים למען

טיפוח וחיזוק בוגרי שייטת 13, ומסייעים להם להשתלב, להוביל ולתרום לחברה הישראלית ברוח ערכי השייטת.

העמותה שלנו קמה כי

העמותה הוקמה ע"י בוגרי שייטת 13, במטרה להעצים את בוגרי היחידה ולסייע להם להטמיע את ערכי השייטת בחברה הישראלית. העמותה פועלת למען אוכלוסיות חלשות בחברה הישראלית, בדגש על נפגעי מערכת הביטחון ונוער בסיכון. העמותה מעניקה פלטפורמה התנדבותית, בים וסביבתו, סביבה, בה הערכים, האיכויות האנושיות במיומנויות שלהם כדי לסייע לאחרים.

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

להמשיך לטפח את החוזקות של בוגרי שייטת 13 ולהביא לשינוי ולהשפעה חיובית על החברה הישראלית. לשם כך, העמותה מתכננת להרחיב את פעילותה ההתנדבותית, הן במספר התוכניות והקבוצות והן במספר המוטבים.

 

 

*התוכן באחריות העמותה