אנחנו פועלים למען

פועלים למען סיוע לאוכלוסיות שונות של מהגרים ופיתוח תחום ההגירה בישראל ובעולם.

 

 

העמותה שלנו קמה כי

העמותה קמה בעקבות צורך של המדינה והחברה הישראלית להתמודד עם דפוסי הגירה משתנים ולטפל בקשת רחבה של תחומי הגירה. העמותה קמה מתוך מטרה להביא את הידע והניסיון של מדינת ישראל בקליטת עולים, כדי לסייע לישראל ולמדינות נוספות בפיתוח כלים ויישום סטנדרטים בינלאומיים בהתמודדות עם תופעת ההגירה.

 

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

עיגול לטובתנו יאפשר לנו להרחיב ולפתח את הסיוע למהגרי עבודה ולמבקשי מקלט, לקדם מאבק בסחר בבני אדם ועבדות מודרנית, לשמור על זכויות המהגרים ולספק מענים הומניטריים.

 

 

 

*התוכן באחריות העמותה