אנחנו פועלים למען

הגנה על זכויות מהגרי עבודה, מבקשי מקלט ופליטים, ולמאבק בסחר בבני אדם בישראל.

 

העמותה שלנו קמה כי

קבוצת אזרחים החליטה להתאגד בשנת 1998 כדי לפעול כנגד ניצולם החמור של מהגרי העבודה. העמותה שמה לה למטרה לקדם את זכויותיהם של מהגרי עבודה ופליטים ולהגן עליהם, ולהילחם בסחר בבני אדם בישראל. בפעילותנו אנו מבקשים להזכיר לציבור בישראל כי הגנה על זכויותיהם של חסרי מעמד הן מאבני היסוד של הדמוקרטיה.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

לסייע לכאלף פליטים ומהגרים בשנה במשרדנו, ברחבי הארץ ובמתקני הכליאה למהגרים; לקדם עתירות עקרוניות לבתי המשפט; ולקדם מדיניות ממשלתית צודקת וראויה באמצעות פעילות תקשורתית וציבורית.

 

*התוכן באחריות העמותה.