אנחנו פועלים למען

כל החולים בטרשת נפוצה בישראל.

 

העמותה שלנו קמה כי

איכות חייהם של חולי טרשת נפוצה מושפעת בעיקר מגורמים פסיכו-סוציאליים, ופחות מרמת הנכות הפיזית עצמה, ולכן, טיפול במצב הפיזי בלבד של המטופלים לא יוביל לשיפור איכות חייהם, אלא יש להרחיב את ההתבוננות והטיפול בחולים בצד הרגשי-סוציאלי.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

לחולל שינוי משמעותי באיכות חייהם של חולי טרשת נפוצה בישראל.

 

*התוכן באחריות העמותה