אנחנו פועלים למען

החברה בישראל, כדי להגן ולקדם את הזכויות של כולן וכולם.

 

העמותה שלנו קמה כי

אנחנו לא יכולים להיות אנחנו בלי זכויות האדם שלנו. אי אפשר להיאבק על חופש הביטוי אם אין אפשרות לקיום בכבוד; ואין  די בקיום בכבוד אם איננו יכולים להתפתח כבני אדם, לבטא את עצמנו, וליצור ולפעול ע"פ אמונותינו, תפיסותינו והזדהותנו. כי אי אפשר לשמור על הדמוקרטיה בלי לשמור על זכויות האדם. 
 

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

להמשיך להיאבק למען זכויות האדם של כולנו: להגיש עתירות לבג"ץ, לקיים סדנאות לנשות ולאנשי חינוך, לסייע לאנשים שהרשויות פגעו בזכויותיהם, לקדם חקיקה ומדיניות המגנות על זכויות האדם.

 

*התוכן באחריות העמותה