אנחנו פועלים למען

הענקת סל כלים וכישורי חיים לנוער בסיכון לנשירה ממסגרת החינוך הפורמלית.

 

העמותה שלנו קמה כי

להעניק הזדמנות שווה להצלחה לבני נוער ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, אשר אינם יכולים להיעזר בשירותי חינוך פרטיים ולא מקבלים תמיכה מספקת מהמשפחה. העמותה פועלת לצמצום היקף הנשירה של בני נוער ממערכת החינוך ומקדמת בני נוער בגילאי 14 – 18 המגלים מוטיבציה ונחישות להצלחה.
 

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

לסייע לבני הנוער בתגבור לימודי והכנה למבחנים, והזנה; במתן ליווי טיפולי ותמיכתי על מנת לשפר את הדימוי עצמי ותחושת המסוגלות העצמית. ייצר עבורם הזדמנויות למעורבות בקהילה לצד הקניית כישורי חיים.

 

*התוכן באחריות העמותה