אנחנו פועלים למען

הפעלת מקלטים לנשים מוכות דתיות וחרדיות וילדיהן והוצאתם ממעגל האלימות. מיגור ומניעת אלימות במשפחה בקהילה.

 

העמותה שלנו קמה כי

לתת מענה כולל למקרי אלימות במשפחה בציבור הדתי והחרדי. כדי לאפשר לכל אישה, לחיות כאדם וכאישה ולא להיות מוכה, מושפלת או מוגבלת, פיזית, נפשית או כלכלית.

להגשמת מטרותיה פועלת בת מלך בתוך הקהילה להעלאת מודעות, חינוך, קו סיוע, וסיוע משפטי. הפעלת מקלטים לנשים מוכות וילדיהן,  וסיוע לנשים שנחלצו מהאלימות, הפעלת דירות מעבר.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

להציל נשים מוכות וילדיהן מאלימות וסבל, לאפשר להם סיוע מקיף שיתן סיכוי ותקווה. למנוע מהילדים להיות הדור הבא של מעגל האלימות. בזכותכם, נאפשר לכל אישה לקבל מאיתנו מענה מקצועי מיידי.

 

*התוכן באחריות העמותה.