אנחנו פועלים למען

שילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה ופנאי, ילדים ובוגרים נפגעי טראומה מינית ואנשים הזקוקים לטיפול נפשי.

 

העמותה שלנו קמה כי

היה ועדיין ישנו צורך לסייע לאנשים עם מוגבלות להשתלב בחברה ולפעול למען שוויון זכויות והזדמנויות בעיקר בתחום התעסוקה וכן לדאוג להעלאת רווחתם הנפשית והפחתת מצוקה של אוכלוסייה זו ושל אנשים נפגעי טראומה מינית, אנשים החווים משברי חיים ועוד. כמו-כן פיתוח מענים ושירותים מתקדמים למטרות אלה והעלאת המודעות הציבורית לצרכיהם.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

לפתח עוד מענים חיוניים ולהרחיב את השירותים הקיימים בכדי להגיע לאזורים נוספים ולאנשים נוספים הזקוקים לשירותי התמך  להשתלבות בתעסוקה , הפחתת המצוקה והעלאת איכות החיים ורווחתם של מוטבינו הנוכחיים והעתידיים.

 

*התוכן באחריות העמותה.