אנחנו פועלים למען

קידום שילוב חברתי של צעירים עם מוגבלות פיזית בכל היבטי החיים.

 

העמותה שלנו קמה כי

בית הגלגלים קם בכדי להקנות לצעירים עם מוגבלות פיזית כלים לנווט את חייהם באופן אוטונומי, עם אחריות על עתידם. הפער בין יכולות הגוף (המוגבל) לבין יכולות הראש והנפש, הוא עצום, ולעיתים קרובות תחושת המסוגלת העצמית שספגו מהחברה הקרובה היא זאת שמצרה את צעדיהם. בית הגלגלים מאפשר להם לשנות ולהשתנות.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

להעניק לעוד צעירים וצעירות עם מוגבלות כלים להתמודדות עם החיים כשווים בחברה הישראלית.

 

 

*התוכן באחריות העמותה