אנחנו פועלים למען

קידום שוויון זכויות של אנשים עם מוגבלות (כל המוגבלויות), כמו כן אנו פועלים למען שילובם ושיתופם בחברה בכל תחומי החיים – חינוך, דיור בקהילה ועוד.

 

העמותה שלנו קמה כי

אנשים עם מוגבלות שהם כ-20% מהאוכלוסייה סובלים מהפליה ומהפרת זכויות בתחומי חיים רבים, כמו גם מסטיגמה ויחס מתנשא או רחמני.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

לפעול למען שילוב בחינוך לילדים עם מוגבלות והבטחת זכויותיהם, דיור בקהילה, אפוטרופסות ואוטונומיה, נגישות אנשים עם מוגבלות שכלית ונפשית להליכי חקירה והעדה בבית המשפט, קידום ההכרה בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות נפשית בישראל ופעילות ענפה בחברה הערבית.

 

*התוכן באחריות העמותה