אנחנו פועלים למען

35,000 ילדים ובוגרים עם מוגבלות שכלית החיים בישראל ובני משפחותיהם.

 

העמותה שלנו קמה כי

ארגון אקים ישראל הוקם על ידי הורים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, מתוך צורך:

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

(הנתונים תואמים לשנת 2023)

 

*התוכן באחריות העמותה