אנחנו פועלים למען

פיתוח והפעלת שירותים עבור אנשים עם מוגבלות, תוך חתירה מתמדת למצוינות בשירות וליצירת חברה צודקת.

 

העמותה שלנו קמה כי

הבנו שיש צורך בשינוי עמדות בחברה הישראלית וקידום מדיניות המאפשרת מיצוי זכויות לאנשים עם מוגבלות. כמו כן, העמותה שואפת למציאות שבה החברה והסביבה יתאימו וינגישו את עצמם על מנת לאפשר לאדם עם מוגבלות למצות את זכיותיו ככל אדם.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

להגדיל באופן משמעותי את מעגל השירותים שלנו לטובת אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית ולאפשר לנו להוביל תכניות ייחודיות וחדשניות המותאמות לכמה שיותר אנשים עם מוגבלות.

 

*התוכן באחריות העמותה