אנחנו פועלים למען

אנשים עם צרכים מיוחדים (יכולות מיוחדות!) לרבות אנשים על הרצף האוטיסטי.

 

 

העמותה שלנו קמה כי

במטרה להעצים ולקדם אנשים עם צרכים מיוחדים, לשבור את תקרת הזכוכית עבורם ועבור בני משפחותיהם ולייצר שינוי עמדות ושיווין הזדמנויות כלפי אנשים מיוחדים בחברה הישראלית!

 

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

להכניס מתאמנים נוספים למשפחת איתן ולהיטיב עימם.

 

 

*התוכן באחריות העמותה