אנחנו פועלים למען

למען החברה כולה ולמען הקהילה האתיופית בפרט.

 

העמותה שלנו קמה כי

הייתה הבנה כי על מנת להוביל את השינויים להם אנחנו מאחלים, קיים צורך בארגון אשר יעסוק בשינוי במדיניות הקיימת ברמה הארצית והמוניציפלית. האגודה פועלת לשנות את המדיניות והתודעה הישראלית ברמה הארצית, המוניציפלית והקהילתית, במטרה לסגור את הפערים הקיימים אצל אזרחים ישראלים ממוצא אתיופי בכל תחומי החברה, ולשנות את התפיסות המקובלות בקרב מקבלי ההחלטות והציבור הרחב בישראל.

 

AEJ was founded to advance Ethiopian Israelis through social change, improving state policies and public perceptions and closing socioeconomic gaps.

 

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

מאחר ואנחנו ארגון בלתי תלוי במימון ממשלתית כזה או אחר, אנחנו תלויים בכל תרומה שאינה מגיעה מהממשלה. עיגול לטובה יאפשר לנו להיחשף לקהלים שונים ויאפשרו לאנשים בתוך קהלים אלו להעניק תמיכה לאגודה ולפעילותה ובכך להיות חלק מיצירת שינוי משמעותי! 

 

Since we refrain from all government funding to maintain our independence, we look to you to donate with a modest rounding-up to make a meaningful impact on our work.

 

 

 

*התוכן באחריות העמותה